Københavns Slagterlaug

 

Københavns Slagterlaug har eksisteret siden 1451. Historien er beskrevet under menupunktet ”Laugets historie”. 

Slagterlauget i København er stadig spillevende og gør alt for at bevare fagets traditioner og fortælle nutidens unge om det gamle håndværk.

 

Indadtil sker det ved at vise omverdenen, at der stadig findes slagtermestre, der gør alt for at leve op til de høje traditioner Lauget havde stillet op for laugsbrødrene i 1451

Det er jo noget af en erklæring, men alligevel gælder principperne også i dag hvor Laugsbrødre leverer et produkt af høj kvalitet.

Egon Hornsleth

Oldermand

Lauget deltager også i uddannelse af unge 

Årets medaljesvend: Astrid Westh og bisidder Kenneth Hansen

 

Ære være Jens Slagter og Jørgen Bigum’s minde

Hvert år uddeler lauget et legat til en slagterlærling, der har udmærket sig i årets løb eller måske har bestået svendeprøven med et ekstra godt resultat. Lauget har i alle årene støttet Slagtermuseet i Roskilde dels ved deltagelse i bestyrelses arbejdet og dels i det daglige arbejde med pasning af museumsbutikken. 

 

 

Spegepølse fremstilling:                              

For at støtte museets økonomi frem-stiller Egon Hornsleth kvalitets spegepølser i sin tidligere butik.

Tak til efterfølgeren “Slagter Jesper”,  fordi han stiller faciliteterne til rådighed. Det giver en pæn indtægt til museet takket være Hornsleths evner til at skaffe gratis råvarer fra firmaer indenfor branchen.

Egon Hornsleth står her udenfor museums- butikken og inviterer forbi- passerende indenfor for at smage på hans spegepølser.

 

 Laugets Emailadresse er

Oldermandens adresse:   egon@hornsleth.dk

Hjemmeside: www.roskilde-slagtermuseum.dk