Københavns Slagterlaug

Hjemmesiden er under revision februar 2020

Københavns Slagterlaug har eksisteret siden 1451. Historien er beskrevet under menupunktet ”Laugets historie”. 

Slagterlauget i København er stadig spillevende og gør alt for at bevare fagets traditioner og fortælle nutidens unge om det gamle håndværk.

 Indadtil sker det ved at vise omverdenen, at der stadig findes slagtermestre, der gør alt for at leve op til de høje traditioner Lauget havde stillet op for laugsbrødrene i 1451

Det er jo noget af en erklæring, men alligevel gælder principperne også i dag hvor Laugsbrødre leverer et produkt af høj kvalitet.

 

 

Oldermand 

Slagtermester

Jan Steen Hansen 

Hvidovre
 
 Copyright  Mogens Christrnsen