Roskilde-Slagtermuseum

Museumsbutikken i Roskilde:

Slagterlauget medvirker aktivt i driften af museums butikken i Ringstedgade i Roskilde,  ligesom medlemmer er repræsenteret i museets bestyrelse:

Museumsbutikken: (O. Lunds Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen) ligger i Ringstedgade 8  ved  siden af Roskilde Museums Købmandsbutik fra 1920. (lige ved Roskilde’s strøggade::Skomagergade).

Butikken er normalt åben hver lørdag mellem 10 og 14 og sælger kun langtidsholdbare spegepølser og orienterer om “gamle dage” hvor der var mindst 10 gange så mange slagterforretninger – alene i Roskilde mere end 30.

Nedenstående billede viser museumsslagterbutikken til venstre og købmandsbutikken til højre i Ringstedgade i Roskilde. 

Initiativtageren til museumsbutikken er tidligere forstander for Slagteriskolen Karl Teglmand.

Laugets medlemmer kommer på skift i butikken om lørdagen og fortæller om slagterbutikker i gamle dage.

 I 2014 er ombygningen af lokalerne bag butikken klar. Her er indrettet et historisk pølsemageri,  På 1. salen er der bibliotek og sekretariat.

Slagtermuseet dækker bl.a. følgende områder:

  • Museumsbutikken
  • Slagterihistorie
  • Garverihistorie

Hjemmesiden er udarbejdet af medarbejdere på museet i årene fra 2003 -2015. De ca. 240 websider indeholder historiske beskrivelser fra alle 100 slagterier, tilsluttede organisationer og fællesvirksomheder,samt en omfattende beskrivelse af Garverifaget.

 Se museets hjemmeside  www.roskilde-slagtermuseum.dk

2010 -10 hele ringstedgade